portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

portal darmowych ogłoszeń i aukcji motoryzacyjnych

Jakie paliwo tankujesz?

Oto najnowszy raport Inspekcji Handlowej odnośnie jakości paliw

Dla kierowców, zakup paliwa jest niemal tak samo ważny jak jedzenia. Tak jak co do tego drugiego, staramy się kupować jak najlepsze, tak co do paliwa, nie mamy możliwości, jak zweryfikować jakość tankowanego paliwa. Z pomocą przychodzi nam UOKiK oraz Inspekcja Handlowa, która to cyklicznie bada jakość paliw w losowo wybranych stacjach. 

Pojawił się właśnie najnowszy raport z przeprowadzonej jakiś czas temu kontroli na próbie 939 stacji paliw. Badano zarówno benzynę bezołowiową, olej napędowy, gaz LPG oraz biopaliwa. Z podsumowania raportu wynika, że zakwestionowano 2,34% z przebadanych próbek paliw ciekłych (Pb / ON) oraz 2,14% próbek gazu LPG. Co ciekawe, częściej nieprawidłowości dotyczyły oleju napędowego (3,44%) niż benzyny bezołowiowej (1,5%). Gorzej sprawa się ma, jeżeli wyniki rozdzielimy na województwa. 


Największe prawdopodobieństwo zatankowania paliwa niespełniającego norm mamy w województwach:

- śląskim, gdzie zakwestionowano 5,68% próbek

- podlaskim - 5,56%

- warmińsko-mazurskim - 5%


Cieszy natomiast fakt, że w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz opolskim wszystkie pobrane próbki spełniały normy jakościowe i inspektorzy nie zakwestionowali żadnej z nich!

Poza badaniem obejmującym losowo wybrane stacje, kontrolerzy pobrali również próbki na stacjach zgłaszanych przez samych kierowców, jak i tych, które miały słabe wyniki w badaniu rok prędzej. W tym przypadku pobrano w sumie 718 próbek na 624 stacjach. Na szczęście badane stacje poprawiły się, gdyż inspektorzy zakwestionowali jedynie 3,76% próbek. Podobnie, więcej zastrzeżeń było do oleju napędowego (4,49%) niż do benzyny (2,56%). Badanie próbek LPG zakwestionowało wyniki dla 4,55% stacji. Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny wśród stacji "recydywistów", najgorzej wypada sytuacja w województwie lubuskim, gdzie zakwestionowano aż 22,73% próbek, podlaskim - 13,64% oraz lubelskim - 8%.


W tej chwili trwają podobne kontrole na kolejnych stacjach. O publikacji kolejnych sumarycznych raportów będziemy oczywiście informować na bieżąco.


Pełne wyniki badania wraz z danymi statystycznymi dostępne są na stronie UOKiKu pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14269